Publicaties

Zoektocht naar jezelf

24 jul , 2023  

Deze publicatie is gemaakt in opdracht het Netwerk Innovatie en Productontwikkeling Autisme (NIPA). Thijs van der Rol was co-auteur en interviewer bij dit project.

Inhoud

In Zoektocht naar jezelf vertellen 20 ervaringsdeskundige professionals over hoe zij zelf tegen autisme aankijken. Ze spreken ook over hun ervaring als hulpvrager in de ggz en over wat zij zelf doen en hebben gedaan om met het leven en zijn uitdagingen om te gaan (zelfmanagement). Ten slotte bespreken zij de waarde van ervaringsdeskundigheid, ook voor de ggz.

Het boek behandelt een aantal actuele thema’s uit de ggz: wat is(nog) de waarde van de DSM? Wat is eigenlijk een classificatie, wat een diagnose? Bestaat autisme wel? Wat is goede hulpverlening? Maakt ervaring wel deskundig? Wie komt er met goede oplossingen
voor knellende problemen in de zorg? De auteurs maken bij het beantwoorden van deze vragen ook gebruik van beschikbare literatuur en beleidsstukken en steken ook hun eigen mening niet onder stoelen of banken

Samen met het boek is een handreiking zelfmanagement bij autisme uitgebracht. Deze omvat een brede inventarisatie van boeken, online bronnen, netwerken, organisaties en hulpmiddelen die door de geïnterviewden zijn genoemd als waardevol bij hun eigen zoektocht. De handreiking kan worden gebruikt binnen of buiten de hulpverlening ter ondersteuning van de zoektocht van mensen die binnen het autistische spectrum vallen, of zich dit afvragen.

De publicatie Zoektocht naar jezelf is gratis te downloaden op de site van Kenniscentrum Phrenos.


Comments are closed.