Geen categorie

Ervaringsdeskundig Ondernemen 2023-24

26 jul , 2023  

Het project Ervaringsdeskundig Ondernemen wordt uitgevoerd door stichting Vanuit autisme bekeken (VAB), met subsidie van het ministerie van VWS. Thijs van der Rol is projectleider.

Dit project gaat over ondernemers die hun eigen ervaringsdeskundigheid (op het gebied van neurodiversiteit) inzetten in hun werk. Hoe word je een succesvolle ondernemer? Waar lopen zij tegenaan? Wat hebben zij nodig in hun dagelijkse werkzaamheden? In het project onderzoeken we deze vragen. Daarnaast zetten we samen met ondernemers een netwerk op.

Het project bestaat uit een onderzoeksfase waarin we ervaringsdeskundige ondernemers interviewen over hun ervaringen. Op basis hiervan ontwerpen we een ondernemersnetwerk. Het netwerk testen we in een 1-jarige pilot. Aan het einde van de pilot worden aanbevelingen gegeven voor een vervolg.

De onderzoeksfase loopt tot 2e kwartaal 2024. Later in het jaar start de pilot rond het ondernemersnetwerk. Lees meer op: https://www.vanuitautismebekeken.nl/ervaringsdeskundig-ondernemen


Comments are closed.