Wie ben ik?

Even voorstellen…

Ik ben Thijs van der Rol, de persoon achter AuthentieQ. Ik werk als trainer, coach en adviseur op het gebied van autisme & inclusief werken en ik heb zelf autisme.


Wat ik doe…

Bij stichting Vanuit Autisme Bekeken zet ik mij in voor een meer inclusieve arbeidsmarkt. Ik adviseer over de ontwikkeling van de Autisme Ambassade. Hiervoor werk ik samen met grote werkgevers door heel Nederland en train en ondersteun ik onze ambassadeurs.

Ook werk ik drie dagen in de week als ervaringswerker in de specialistische GGZ, bij Centrum Autisme Haaglanden (Parnassia). Ik geef voorlichting aan zorgprofessionals, werk individueel en in groepen met cliënten en ontwikkel het behandelaanbod. Tevens ben ik bezig met een onderzoek naar zelfmanagement door mensen met autisme en ben ik Autisme Ambassadeur van Parnassia Groep (zie ook artikel over werkbezoek staatssecretaris).


Waarvoor kun je mij benaderen?

Je kunt mij benaderen voor het geven van lezingen, trainingen en adviesvragen op het gebied van autisme (& inclusief werk).


Mijn achtergrond

Ik ben afgestudeerd in bestuurskunde en ik heb zelf autisme. Mijn eigen autisme heb ik ontdekt tijdens mijn studietijd (die niet geheel zonder hobbels verliep).

Na mijn masterstudie ben ik mij gaan verdiepen in autisme. Aanvankelijk deed ik dit vooral om mijzelf beter te leren begrijpen. Later ben ik mijn ervaringskennis actief gaan inzetten in divers vrijwilligerswerk voor anderen met autisme. Ik ben betrokken geweest bij het opzetten van Iets Drinken Amsterdam, een netwerkborrel voor volwassenen met autisme. Ook heb ik mij in het verleden als vrijwilliger ingezet voor het Autisme Informatie Centrum Amsterdam. Ik ben me blijven bijscholen en tegenwoordig werk ik fulltime. Ik woon samen met mijn vriendin in Woerden. Uit mijn werk haal ik ontzettend veel plezier. Het is ontzettend persoonlijk en inspirerend werk om mij samen met andere mensen met autisme in te zetten voor een meer inclusieve samenleving


”De naam AuthentieQ staat voor mijn visie dat IEDEREEN verschillend denkt, leert en beleeft: anders zijn is de norm, niet de uitzondering.”


Thijs van der Rol op LinkedIn