Begeleiding & Coaching

In het komende jaar (2019 en 2020) neem ik, in verband met een volle agenda, géén nieuwe individuele cliënten aan voor begeleiding / coaching.

Over mijzelf: Thijs van der Rol


Coaching bij autisme

Bij coaching staat een (ontwikkel)vraag centraal. De ontwikkelvraag kan bijvoorbeeld zijn: Wat is autisme en wat betekent dat voor mij (psycho-educatie)? Ook kunnen bijvoorbeeld sociale contacten, relaties, school/studie of werk de ontwikkelvraag bepalen.

De gesprekken kunnen plaatsvinden op een externe coachingslocatie of bij jouw thuis.


Individuele begeleiding

Bij iemand met autisme gaan ‘gewone’ taken, zoals het huishouden, met iemand afspreken, naar (vrijwilligers) werk of studie gaan soms wat minder gewoon. Bijvoorbeeld door overprikkeling, onzekerheid, sociale onhandigheid of gebrek aan initiatief.

Met een individueel begeleider heb je iemand die er op zo’n moment voor je is. Iemand die vertrouwd is en op wie je kunt terugvallen. Je individueel begeleider lost geen problemen voor je op maar stimuleert je om initiatief te nemen en kan je praktisch ondersteunen. Hierdoor sta je er niet alleen voor en zet je zelf eerder nieuwe stappen.

Begeleiding kan bestaan uit samen activiteiten ondernemen maar ook uit gesprekken.